Siirry pääsisältöön

VTJ-muutosrajapinta

VTJ-muutosrajapinta on väestötietojärjestelmään (VTJ) liittyvä tietopalvelu, jonka avulla asiakkaat voivat ylläpitää rekisteriään VTJ:n tiedoilla. Palvelu soveltuu erityisesti suurten rekisterien päivittämiseen.

Tietojen alkulatauksen (ns. perustietojen poiminta) jälkeen asiakas voi hakea haluamassaan rytmissä VTJ-muutosrajapinnasta henkilöiden tai rakennusten muuttuneita tietoja esim. kerran päivässä tai kerran tunnissa. DVV suosittelee päivitystä vähintään kerran vuorokaudessa, mutta päivitysrytmi voi olla harvempikin, enintään kuitenkin kaksi viikkoa.

VTJ-muutosrajapinnassa on käytössä ns. tietoryhmäajattelu. Yhdessä tietoryhmässä on pieni osio VTJ:ssä olevista tiedoista, esim. henkilön kotikunta. Kullekin asiakkaalle muodostetaan tietolupakäsittelyn pohjalta heidän tarpeisiinsa sopiva kokonaisuus välitettävistä tietoryhmistä.

Tällä sivustolla on kuvattu VTJ-muutosrajapinnan toimintaa ja tietoryhmien sisältöä. Voit myös ladata teknisen rajapintakuvauksen OpenAPI-muodossa tai tutustua siihen sivuston Rajapintakuvaus-osiossa.